T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Sivaslı Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Sivaslı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Politikamız

Güncelleme Tarihi: 02/01/2019

SKHS Kalite

1-AMAÇ: SİVASLI DEVLET HASTANESİNDE ; hizmet kalite standartları, kalite yönetim sistemi ve mevzuata uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamaktır.

2-KAPSAM:Kalite Yönetim Birimi

3-TANIMLAR:

   HKS:Hizmet Kalite Standartları

   KYB:Kalite Yönetim Birimi

4-UYGULAMA:

 • HKS uygulamalarını yürütmek üzere Hastanemizde Kalite Yönetim Birimi kurulmuştur.
 • İdare tarafından belirlenen bir çalışan Kalite Yönetim Direktörü olarak görevlendirilir.
 • Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Biriminin sorumlusudur.
 • KYB,HKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların kordinasyonunu sağlar.
 • Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.
 • Öz değerlendirmeleri yönetir.
 • Hasta ve Çalışan anket sonuçlarını değerlendirir.
 • HKS çerçevesinde hazırlanan; yazılı düzenlemeleri kontrol ede, yazılı düzenlemelerin gerektiğinde revizyonunu takip eder.
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirir.
 • HKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
 • Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerin takibini yapar.
 • Komisyonların yaptığı toplantıların takibini yapar.
 • Güvenlik kodlarının (Beyaz-Mavi-Pembe-Kırmızı) takibini yapar.
 • HKS Kapsamındaki çalışmaları Bölüm Kontrol Sorumluları ile koordineli bir şekilde yürütür.Birimlerin performanslarını; kalite göstergeleri ve süreç karneleri ile takip eder.